7 D der Bruno-H.-Bürgel-Schule spendete Säulensteine

von Dr. Heinz-Walter Knackmuß 19. April 2013 15:03


clip_image002
Die Klasse 7 d der Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule aus Rathenow
mit ihrer Lehrerin Bärbel Lisdau

Im Rahmen des Lebensgestaltung-Ethik-Religionskundeunterrichts besuchte die Klasse 7 d der Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule aus Rathenow am 19.04.2013 die Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow. Der L-E-R-Lehrer Thomas Otto hatte ein Blatt entworfen, wo die Schüler nach einer Führung durch die Kirche und auf den Turm etliche Fragen beantworten mussten, die dann auch benotet wurden. Die Schüler erkundeten die Sankt-Marien-Andreas-Kirche mit ihrer 800jährigen Geschichte und die Altstadtinsel Rathenows. Der Vorsitzende des Förderkreises, Dr. Heinz-Walter Knackmuß, erzählte den Schülern etwas über den Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg schwer zerstörten Kirche und die neuen und alten Kunstschätze in dem Gotteshaus. Besonders gefallen hat den meisten der Aufstieg auf den Turm mit der Aussicht über das ganze Stadtgebiet. Vieles aus dem Unterricht in Geschichte, in Deutsch und in LER wurde in der Kirche, in der Ausstellung im Turm und an den alten Gebäuden und Mauerresten der Altstadtinsel „begreifbar“. Die Klasse spendete die Säulensteine Nr. 6228 -6229 für den Wiederaufbau der Kreuzgewölbe im Chorraum. Der Förderkreis bedankt sich bei der Klasse 7 d, bei Ines Fortun, Bärbel Lisdau und Thomas Otto für die Spende.

7 C der Bruno-H.-Bürgel-Schule spendete Säulensteine

von Dr. Heinz-Walter Knackmuß 19. April 2013 14:35


imageThomas Otto mit der Klasse 7 c der Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule in Rathenow

Im Rahmen des Lebensgestaltung-Ethik-Religionskundeunterrichts besuchte der L-E-R-Lehrer Thomas Otto mit der Klasse 7 c der Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule aus Rathenow am 19.04.2013 die Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow. Thomas Otto hatte ein Blatt entworfen, wo die Schüler nach einer Führung durch die Kirche und auf den Turm etliche Fragen beantworten mussten, die dann auch benotet wurden. Die Schüler erkundeten die Sankt-Marien-Andreas-Kirche mit ihrer 800jährigen Geschichte und die Altstadtinsel Rathenows. Der Vorsitzende des Förderkreises, Dr. Heinz-Walter Knackmuß, erzählte den Schülern etwas über den Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg schwer zerstörten Kirche und die neuen und alten Kunstschätze in dem Gotteshaus. Besonders gefallen hat den meisten der Aufstieg auf den Turm mit der Aussicht über das ganze Stadtgebiet. Vieles aus dem Unterricht in Geschichte, in Deutsch und in LER wurde in der Kirche, in der Ausstellung im Turm und an den alten Gebäuden und Mauerresten der Altstadtinsel „begreifbar“. Die Klasse spendete die Säulensteine Nr. 6226 -6227 für den Wiederaufbau der Kreuzgewölbe im Chorraum. Der Förderkreis bedankt sich bei der Klasse 7 c, bei Ines Fortun, Bärbel Lisdau und Thomas Otto für die Spende.

Familie Böhne aus Stadtoldendorf spendete Säulenstein

von Dr. Heinz-Walter Knackmuß 19. April 2013 14:15


clip_image002
von links: Birgit Böhne, Vanessa Böhne, Daniel Paul, Marcel Böhne, Matthias Böhne

Am 19.04.2013 besuchten Urlauber aus Stadtoldenburg in Niedersachsen die Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow und ließen sich etwas über die Stadt der Optik und den Wiederaufbau der Kreuzgewölbe im Kirchenschiff erzählen. Einige der mit einem Hausboot auf der Havel schippernden Gruppe bestiegen auch den Turm, der eine wunderbare Sicht über das Havelland gewährte. Dann spendeten sie den Säulenstein 6225 für den Wiederaufbau der Kreuzgewölbe im Chorraum. Der Förderkreis bedankt sich für die Spende.

Silke, Hans und Thies Pumpenmeier spendeten Säulensteine

von Dr. Heinz-Walter Knackmuß 16. April 2013 16:36


clip_image002

Silke und Hans Pumpenmeier aus Bad Schwartau feierten den 45jährigen Geburtstag ihres Sohnes Thies Pumpenmeier am 16.04.2013 in Rathenow. Natürlich wollten sie mit einer Besichtigung der Sankt-Marien-Andreas-Kirche den Tag beginnen lassen und bestiegen auch den Turm, um den Blick über das schöne Havelland zu genießen. Sie ließen sich  etwas über den Wiederaufbau der Kreuzgewölbe im Kirchenschiff berichten und spendeten die Säulensteine Nr. 6223 - 6224 für den Wiederaufbau der Kreuzgewölbe im Chorraum. Der Förderkreis bedankt sich für die Spende.

Jaarverslag 2011

von Dr. Heinz-Walter Knackmuß 5. April 2013 10:06


clip_image002

Deutsch

JAARVERSLAG 2011                                                                    

Van de voorzitter donatiefonds tot wederopbouw van de Sint Marien-Andreas kerk in Rathenow Dr. Heinz-Walter Knackmuß, gehouden op de gewone algemene ledenvergadering van donateurs op 22 september 2012 om 9.00 uur in de Sint Marien-Andreas kerk in Rathenow.

1. BEGROETING

Beste leden van het donatiefonds.

Geachte mevrouw Andrea Voßhoff, lid van de Bondsdag, Geachte Burgemeester Ronald Seeger, Geachte Dominee Andreas Buchholz,

Beste Duitse en Nederlandse donateurs van het donatiefonds.

Ik groet ook zeer hartelijk de leden van het College der Curatoren, Raad van Bestuur en de nieuwe kascontroleurs Mevrouw Sabine Wille-Bäckhausen en Sylvio Jörn

Het Curatorencollege die hier heden zijn n.l.

· Kringsvergaderingsafgevaardigde Holger Schiebold

· Prof. Ing. Hans Müller

Beste vrienden uit Nederland

Hartelijk welkom u als donateur voor de restauratie en wederopbouw van de Sint-Marien-Andreas kerk in Rathenow.

Het donatiefonds heeft nu 12 leden uit Nederland en daar zijn wij zeer verheugd over.

Nadat in 2010 de kruisgewelven in het middenschip van de kerk gerestaureerd zijn en in 2011 de nieuwe ramen zijn geplaatst in de Marienkapel en het dak van de Andreaskapel vernieuwd is, concentreren wij met al onze mogelijkheden tot de opbouw van de drie Kruisgewelven in het koorruimte die-God de Vader de Zoon en de Heilige Geest- symboliseren.

De verbouwing van die Kruisgewelven is derhalve dan ook zeer dringend gewenst, daar de evenwichtsleer(zorgen dat de krachten aan weerszijden gelijk blijven) dit eenvoudig vereist en zonder kruisgewelven er scheuren ontstaan in de zijwanden van de kerk.

Ik dank jullie bijzonder hartelijk, dat jullie met de jaarlijkse donatie ons doel steunen en hopen dat wij allen de kerk, verder mogen opbouwen ter ere van God.

Hartelijk dank.

2. TEGENWOORDIGE TIJD

De geschiedenis van deze stad en haar inwoners wordt ook zichtbaar in de Sint Marien-Andreas kerk.

Heden ter dage is alles niet zo eenvoudig, zij omvat immers ook alles wat vroeger is geweest. In het verleden was de wereld voor de mensen als een kunstwerk van God. De aarde was naar zijn Goddelijk plan gebouwd en de maten, getallen en het gewicht was door zijn schepping geordend. De mensen erkennen Gods zichtbare en onzichtbare werken. De kerken waren daar een zwakke weerspiegeling van de Goddelijke heerlijkheid.

Het Christendom leeft en het geloof in de opstanding en daarom zijn de christelijke kerken een weerspiegeling van het ”Hemelse Jeruzalem” De kerken voeren de mensen tot het Goddelijk licht, de kerkbouw symboliseert de eeuwige harmonie van de getallen in de kosmos.

Met de Sint Marien-Andreas kerk bezitten wij een unieke getuigenis van het geloof van vorige generaties. Wanneer wij de boodschap om te bouwen willen begrijpen, moeten wij daar helder over zijn, dat door verbouwen en oorlogszuchtig vernielzucht veel van de oorspronkelijke bedoelingen van de bouwer en de eerste kunstenaars niet meer voorhanden zijn.

Sommige onderdelen laten zich reconstrueren, maar sommige onderdelen zijn voor eeuwig verloren of het blijft raadselachtig hoe het is geweest.

Met God was het licht in de wereld gekomen en wanneer wij de Sint Marien-Andreas kerk passeren komen wij vanuit het donkere westen, waar de zon ondergaat, langs de vier stergewelven, die de mensheid symboliseert en komen dan tot God, die wordt vertegenwoordigd door de drie kruisgewelven in het koorruimte afgebeeld met een overvloed aan licht, zo dat de gemeente nauwelijks de dominee kan onderscheiden.

Vele symbolen begeleiden ons in de kerk op de weg naar God.

3. VOORGEVEL RENOVATIE

Nadat in 2010 de kruisgewelven in het kerkschip met giften van de Sponsorvereniging van € 250.000,- voor bijna € 1.000.000,- werden herbouwd werd het noodzakelijk de voorgevel te restaureren en de kruisgewelven in de Marienkapel en de dakrenovatie van de Andreas kapel en zo ook de ramen te vernieuwen.

€ 120.000,- aan giften moest van de kerkgemeente ingezameld worden, daar de hele restauratie € 240.000,- bedraagt.

Dat was een grote werkinspanning voor de sponsorvereniging, maar het is ons gelukt het geld voor de restauratie bijeen te brengen.

Op 22 maart 2011 is men begonnen met gevelonderzoek in de Sint-Marien-Andreas kerk. Gedurende deze plechtigheid overreikte de staatssecretaris van het ministerie in de Wetenschap, onderzoek en Cultuur van de deelstaat Brandenburg-Martin Gorholt, een gift van € 80.000,- uit de Staatskerkencontract aan Ds. Andreas Buchholz.

De gevels van het kerkschip waren dringend toe aan restauratie.

Op woensdag 13 juli 2011 begonnen de steigerbouwers van de Fa. Wegner uit Osterburg met de opbouw hiervan voor de gevelrestauratie.

Hoewel het geld nog niet voor de restauratie van de gevels is gereserveerd, wist architect Stephan Winkler ons toch te helpen om eerst het bovenste gedeelte zover te restaureren, dat het onderste deel later met een eenvoudiger systeem gerestaureerd zou kunnen worden.

clip_image004

4. OPENING VAN DE PORTALEN

In het noorden het Gotische portaal en in het zuiden het Romeinse portaal.

Zes en zestig jaar na de tweede wereldoorlog, met zijn verschrikkelijke verwoestingen van het Godshuis, zijn de beide mooie toegangsdeuren, die tot het oudste deel van de kerk behoren weer terug en kunnen nu als nooduitgang gebruikt worden.

clip_image006
Romeinse portaal

clip_image008

Gotische portaal

5. DE KRUISGEWELVEN IN DE MARIENKAPEL

clip_image010

In 2011 konden ook de kruisgewelven in de Marienkapel voor € 40.000,- door de Firma

Roland Schulze weer gerestaureerd worden.

Deze kruisgewelven zijn door de sponsorvereniging voor 100% gefinancierd.

Daarmee is weer een klein gedeelte van de oorlogssanering voltooid.

Het was voor de gemeente een grote vreugde, dat ook dit deel van de kerk weer opgebouwd kon

worden.

Er ontbreken nu alleen nog de drie kruisgewelven in het koorruimte, die God de Vader, de Zoon en

de Heilige Geest als de drie Heilige eenheid symboliseren.

Helaas mochten wij de wanden niet voorzien van een mooie heldere verflaag.

Er kunnen bezwaren optreden, omdat het een beschermd monument is. Dat is jammer, maar de

ruimte wordt nu gebruikt als stilte ruimte voor gebeden van bezoekers.

6. DE ANDREASKAPEL
clip_image012

Het dak van de Andreaskapel was jarenlang lek en het water dreigde reeds de verkregen kruisgewelven te vernielen.

Ook het dak kon in 2011 gerestaureerd worden en door de firma Neils-Eiszer kon een nieuwe Tempelierskruis vervaardigd worden, waarbij de steenhouwer Christian Eiszer het ontwerp vervaardigde en zijn broer de steenhouwer Rolf het steenhouwerswerk uitvoerde.

Het Tempelierskruis werd uit één stuks Pirnaïschem zandsteen gehouwen door Rolf Eiszer. Beide kapellen zijn nu weer prima in orde, waar de gemeente zeer verheugd over is.

Onder de vloer van de Andreaskapel vonden wij een groot aantal sierstenen, die een geweldige verborgen schat vertegenwoordigen.

7. DE VENSTERS

clip_image013

Bijna alle vensters in het schip van de kerk worden voorzien van gefacetteerd geslepen 5 mm dik Goetheglas van de Fa Tanja Schölzel uit Berlijn.

De scheidende architect heeft helaas beschermingsdraadglas voor de ramen in de aanbesteding meegenomen.

Na vele onderhandelingen met Tanja Schölzel konden wij de prachtige gefacetteerde ramen uit vijf mm dik Goetheglas plaatsen, een soort kogelvrijglas waarvan de buitenste oppervlak voor het menselijk oog onzichtbaar gegolfd zijn.

Met deze nieuwe ramen heeft de kerk een mooie uitstraling gekregen, die zowel van binnen als van buiten een prachtig beeld geeft van het geheel.

8. BEZOEKERS
De Ministerpresident van de deelstaat Brandenburg Matthias Platzeck bezocht op 23 augustus 2011 de Sint Marien-Andreas kerk en liet zich in een klein uurtje rond leiden door de kerk en toren. Zijn bezoek was ook een grote waardering van hem voor het werk van de sponsorvereniging tot wederopbouw van de kerk.

clip_image015

Op 13 september 2011 bezocht de SPP bondsfractie voorzitter Dr. Frank-Walter Steinmeier twee uren lang de kerk en de toren en was zéér verrast over de resultaten van de restauratie van de kruisgewelven in het kerkschip.

clip_image017

9. TENTOONSTELLINGEN

Van 01 mei tot 31 augustus 2011 werd in de Sint Marien-Andreas kerk de fototentoonstelling van Axel Teckemeyer gepresenteerd met als titel “Puur Natuur” waarbij prachtige foto’s van bloemen en dieren - vanuit het Havellandse landschap, de bezoekers in hoge mate boeiden.

clip_image019

Op initiatief van Axel Teckemeyer lieten de Rathenower fotovrienden van 09 september tot 31 oktober 2011 foto’s zien met als titel ”Kerken in de Wereld”.

Het was een zéér mooie tentoonstelling met indrukwekkende beelden van kerken, hoofdzakelijk in Europa.

clip_image021

In de Adventstijd werden zoals elk jaar weer een Kribbententoonstelling gehouden in het koorruimte.

clip_image023

10. CONCERTEN

Natuurlijk waren er ook vele concerten in de Sint Marien-Andreas kerk.

Ik wil graag de aandacht vestigen op twee concerten.

clip_image025

1 In het kader van de 11 koorfeesten van de Brandenburgische koorverenigingen waren er op 21 mei 2011 vele beroemde koren te beluisteren in de kerk.

Het was een streling voor het oor.

clip_image027

Op 28 mei 2011 was de wereldster Jochen Kowalski met een concert in de Sint Marien-Andreas kerk.

Zijn moeder is in de Sint Marien-Andreas kerk gedoopt, als lidmaat bevestigd en getrouwd in de kerk.

Het concert was een groot succes en de contratenor Jochen Kowalski doneerde na aftrek van alle kosten en verplichtingen € 3.600,- voor de restauratie van de kerk.

11. DIVERSEN

clip_image029

Op 1 september 2011 werd door mij een verzoek ingediend om de Bisschop Rosemarie Köhn uit Hamar, Noorwegen op ereburgerschap van de stad Rathenow te benoemen.

Rosemarie Köhn is op 20-10-1939 in Rathenow geboren en is hier ook opgeleid.

Ze is een wereldberoemde vrouw, want ze was de tweede vrouw in het episcopaat van 450 miljoen christenen op aarde.

Haar vader was een Rathenowse handelaar in optische gereedschap en is zo in Noorwegen terecht gekomen, waar hij zijn vrouw leerde kennen.

Daardoor heeft zij een nauwe band door de optiek met de optische industrie van de stad Rathenow. In 2011 mochten we haar naam in het ereboek van de stad Rathenow inschrijven.

Bij haar bezoek in 2011 in Rathenow schreef zij in het gastenboek van de donateursvereniging:

" Beste donateurs van de vereniging.

Het is heel mooi te vernemen dat de kerk weer wordt gerestaureerd. Ik kan mij nog herinneren, hoe de kerk destijds in brand stond. Mijn moeder zei altijd: dat daarmee de hoop verdwijnt.

Het is goed, dat het teken van hoop weer terug is."

De bisschop Rosamarie Köhn komt ieder jaar naar Rathenow en heeft in 2012 met Pasen de stad Rathenow gezegend. Zij is sinds 06 november 2009 lid van de donateursvereniging en ondersteund de wederopbouw zo goed als zij kan. Zij is zeer ziek geweest en heeft meerdere beroertes overleeft. Het is voor ons natuurlijk een grote eer, wanneer de bijna 73 jarige dame haar geboortestad Rathenow bezoekt.

12. DANKZEGGING

Ik wil graag alle leden van het donatiefonds ook dit jaar bijzonder hartelijk danken dat zij met geld en verbondenheid de kerk ondersteunen tot wederopbouw.

Ook dank ik het bestuur en het college van curatoren voor het vele werk dat zij verrichten.

De beherende predikant Ds. Andreas Buchholz draagt in liefdevolle waardigheid daarin bij tot de restauratie van de kerk.

Veel waardering is er voor de penningmeester, die op voortreffelijke wijze het geld zorgvuldig bewaakt en administratief de zaak prima in orde heeft voor de kascontroleurs, de Volksbank Rathenow en de inspecteur van belastingen, zodat zij geen bezwaren en aanmerkingen kunnen maken.

Ook heel veel dank voor alle kleine en grote giften en Roswitha Pieritz, die dagelijks toezicht houdt in de kerk en vele bezoekers rondleidt. De leden van de donateursvereniging die in de weekenden en feestdagen toezicht houden op de kerk, geldt eveneens mijn dank.

Er zijn natuurlijk ook mensen, die zonder lid te zijn van de donateursvereniging, zich daarvoor beschikbaar stellen. Ook deze mensen worden hartelijk bedankt.

Maar het meeste willen we toch God danken, dat hij ons de kracht en de volharding schenkt, het werk voor de wederopbouw van de kerk te kunnen uitoefenen en dat zonder Gods zegen er niets gebeurd in de wereld.

clip_image002[6]

vertaald door Bert de Poel

Waltraud Paul spendete Säulensteine

von Dr. Heinz-Walter Knackmuß 3. April 2013 12:26


clip_image002

Waltraud Paul, geborene Schmidt, aus Rathenow feierte am 01.04.2013 ihren 90. Geburtstag. Sie ist in Rathenow am 01.07.1923 in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche getauft worden und wurde am 07.03.1937 von Pfarrer Hubert Feist in der gleichen Kirche konfirmiert. Ihr Konfirmationsspruch war aus der Offenbarung des Johannes 3, 20: „ Siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an.“ Das Rechnen lag ihr schon als Kind und deshalb ist es kein Wunder, dass sie immer in der Kasse und zuletzt als Buchhalterin bei der Kommunalen Wohnungsverwaltung in Rathenow gearbeitet hat. Zu ihrem Geburtstag wünschte sie sich Geld für den Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Dabei kamen 300 € für den Wiederaufbau der Kreuzgewölbe im Chorraum zusammen. Der Förderkreis bedankt sich für die Spende und wird ihre eine Urkunde über die gespendeten Säulensteine Nr. 6163 – 6222 sowie einen Gewölbegrundrissstein überreichen.

 

clip_image002[1]

Konfirmationsurkunde
der Sankt-Marien-Andreas-Kirche
für  Waltraud Schmidt
vom 07.03.1937

Andreas Lepert spendete Säulensteine

von Dr. Heinz-Walter Knackmuß 2. April 2013 07:22


clip_image002

Der leitende Schwimmmeister der Rathenower Schwimmhalle, Andreas Lepert, spendete die Säulensteine Nr. 6126 – 6127 für den Wiederaufbau der Kreuzgewölbe im Chorraum der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Am 02.04.2013 überreichte ihm der Förderkreis die Säulensteinurkunde und bdankte sich bei Andreas Lepert.

Malklasse von Heidi Lasch spendete Säulensteine

von Dr. Heinz-Walter Knackmuß 2. April 2013 04:16


clip_image002

Die Malklasse von Heidi Lasch an der Volkshochschule in Rathenow eröffnete am Ostermontag (01.04.2013) in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche eine Ausstellung unter dem Titel „ Farbe ist Leben“. Die Malerinnen überreichten aus diesem Anlass dem Förderkreis zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche eine Spende für den Wiederaufbau der Kreuzgewölbe im Chorraum. Die Urkunde über die gespendeten Säulensteine Nr. 6151 – 6162 wird der Malklasse später übergeben. Der Förderkreis bedankt sich für die Spende der kunstsinnigen Damen.

Sitchwörter

Monate

Autoren